تیم ما

پیمان شمس
پیمان شمس مدیر عامل
مهسا احمدی
شارونا احمدی کارشناس ارشد مالی
میر-زاده
علیرضا میرزاده کارشناس سئو و گرافیک
قریشی
مبین قریشی کارشناس طراحی سایت
قاسم-زاده
کوثر قاسم زاده کارشناس تولید محتوا
اقای-کرامتی
امیرحسین کرامتی کارشناس سئو