تیم ما

پیمان شمس
پیمان شمس مدیر عامل
مهسا احمدی
مهسا احمدی کارشناس ارشد مالی
1
پریا پازوکی کارشناس گرافیک
خانم-زیدوند
ملینا زیدوند کارشناس گرافیک
قاسم-زاده
کوثر قاسم زاده کارشناس تولید محتوا
اقای-کرامتی
امیرحسین کرامتی کارشناس سئو