نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل پرداخت به ازای نصب


پرداخت به ازای نصب یا نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل، هم سایت جهت افزایش نصب اپلیکیشن و بازاریابی اپلیکیشن موبایل یا موبایل مارکتینگ برای نصب تضمینی اپلیکیشن با شرط پرداخت به ازای نصب تا 20،000 نفر در روز نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل را برای شما انجام خواهد داد.

مشاهده تعرفه ها و قیمت نصب تضمینی اپلیکیشن و اپ

پرداخت به ازای نصب

امروزه بازاریابی موبایلی یا موبایل مارکتینگ به یکی از مهمترین روشهای بازاریابی تبدیل شده است، از طرفی این موضوع باعث شده که افزایش نصب اپلیکیشن(CPI) موبایل را تبدیل به یک معضل کرده است، به همین خاطر هم سایت آماده ارائه سرویس نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل به صورت پرداخت به ازای نصب می باشد که افراد در ازای پرداخت هزینه به ازای هر نصبی امکان نصب تضمنی برای افزایش نصب اپلیکیشن موبایل را به راحتی بدست خواهند آورد. یکی از دشوار ترین پروسه های بازاریابی موبایلی افزایش نصب اپلیکیشن می باشد، اما هم سایت با بهره مندی از کارشناسان مجرب در زمینه بازاریابی موبایلی سرویس نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل را با شرط پرداخت به ازای نصب ارائه می دهد، شما میتوانید با همکاری با هم سایت از خدمات افزایش نصب اپلیکیشن موبایل به صورت پرداخت به ازای نصب بهره ببرید و اپلیکیشن اندروید را به صورت تضمینی یوزر دریافت کنید یا نصب تضمینی دریافت کنید.
نصب تضمینی اپلیکیشن و تبلیغات اپ

تضمین بهترین کیفیت

تضمین بهترین کیفیت در زمینه نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل و یوزر گیری کاربران فعال و ایرانی
تبلیغات نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل

بازدهی بسیار بالا

بازدهی بسیار بالا و جذب کاربر (نصب تضمینی) و یوزر تضمینی به روش های نوین تبلیغاتی
یوزر تضمینی و نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل

نرخ تبدیل بالا

ایجاد بستری مناسب برای افزایش نرخ تبدیل بسیار مناسب بین 20 تا 50 درصد امکانپذیر است
نصب تضمینی اپ و اپلیکیشن و تبلیغات اپلیکیشن موبایل

ظرفیت نامحدود کاربر و یوزر

ظرفیت نامحدود در زمینه نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل و جذب یوزر تضمینی به صورت روزانه و ماهانه

پکیج های نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل و یوزر تضمینی هم سایت

تعرفه و هزینه های نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل (پرداخت هزینه به ازای هر نصب دریافتی CPI)

1K نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل
 • نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل 1K

  مناسب تست و بررسی کیفیت کار نصب تضمینی

  1000 عدد نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل

  پرداخت هزینه به ازای تعداد نصب

  جذب به روش های نوین تبلیغاتی هدفمند

  نصب های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدهی و بازخورد عالی

  هزینه به ازای هر نصب 700 تومان

  700 هزار تومان

5K نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل
 • نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل 5K

  مناسب برای اپلیکیشن های موبایل جدید

  5000 عدد نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل

  پرداخت هزینه به ازای تعداد نصب

  جذب به روش های نوین تبلیغاتی هدفمند

  نصب های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدهی و بازخورد عالی

  هزینه به ازای هر نصب 685 تومان

  3 میلیون و 425 هزار تومان

10K نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل
 • نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل 10K

  مناسب برای توسعه اپلیکیش های موبایل

  10000 عدد نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل

  پرداخت هزینه به ازای تعداد نصب

  جذب به روش های نوین تبلیغاتی هدفمند

  نصب های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدهی و بازخورد عالی

  هزینه به ازای هر نصب 670 تومان

  6 میلیون و 700 هزار تومان

نصب تضمینی VIP اپلیکیشن موبایل
 • نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل VIP

  مناسب برای اپلیکیشن های گسترش یافته

  افزایش نصب اپلیکیشن موبایل به تعداد دلخواه

  پرداخت هزینه به ازای تعداد نصب

  جذب به روش های نوین تبلیغاتی هدفمند

  نصب های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدهی و بازخورد عالی

  هزینه به ازای هر نصب کمتر از 650 تومان

  لطفاً تماس بگیرید


تعرفه و هزینه های یوزر توتال تضمینی اپلیکیشن موبایل و لندینگ پیج (پرداخت هزینه به ازای هر یوزر دریافتی CPA)

1K یوزر تضمینی توتال اپلیکیشن
 • یوزر تضمینی توتال اپلیکیشن موبایل 1K

  مناسب تست و بررسی کیفیت کار یوزر گیری

  1000 عدد یوزر تضمینی اپلیکیشن موبایل

  پرداخت هزینه به ازای تعداد یوزر تضمینی

  جذب به روش های نوین تبلیغاتی هدفمند

  یوزر های توتال کاملاً ایرانی و فعال

  بازدهی و بازخورد عالی

  هزینه به ازای هر یوزر 5.200 تومان

  5 میلیون و 200 هزار تومان

5K یوزر تضمینی توتال اپلیکیشن
 • یوزر تضمینی توتال اپلیکیشن موبایل 5K

  مناسب برای یوزر گیری اپلیکیشن های جدید

  5000 عدد یوزر تضمینی اپلیکیشن موبایل

  پرداخت هزینه به ازای تعداد یوزر تضمینی

  جذب به روش های نوین تبلیغاتی هدفمند

  یوزر های توتال کاملاً ایرانی و فعال

  بازدهی و بازخورد عالی

  هزینه به ازای هر یوزر 5.160 تومان

  25 میلیون و 800 هزار تومان

10K یوزر تضمینی توتال اپلیکیشن
 • یوزر تضمینی توتال اپلیکیشن موبایل 10K

  مناسب برای توسعه یوزر گیری اپلیکیشن

  10000 عدد یوزر تضمینی اپلیکیشن موبایل

  پرداخت هزینه به ازای تعداد یوزر تضمینی

  جذب به روش های نوین تبلیغاتی هدفمند

  یوزر های توتال کاملاً ایرانی و فعال

  بازدهی و بازخورد عالی

  هزینه به ازای هر یوزر 5.100 تومان

  51 میلیون تومان

یوزر تضمینی توتال VIP اپلیکیشن
 • یوزر تضمینی توتال اپلیکیشن موبایل CPA

  مناسب برای یوزر گیری اپلیکیشن های گسترده

  افزایش یوزر اپلیکیشن موبایل به تعداد دلخواه

  پرداخت هزینه به ازای تعداد یوزر تضمینی

  جذب به روش های نوین تبلیغاتی هدفمند

  یوزر های توتال کاملاً ایرانی و فعال

  بازدهی و بازخورد عالی

  هزینه به ازای هر یوزر کمتر از 5.000 تومان

  لطفاً تماس بگیرید


تعرفه و هزینه های یوزر اکتیو تضمینی اپلیکیشن موبایل و لندینگ پیج (پرداخت هزینه به ازای هر یوزر دریافتی CPA)

1K یوزر تضضمینی اکتیو اپلیکیشن
 • یوزر تضمینی اکتیو اپلیکیشن موبایل 1K

  مناسب تست و بررسی کیفیت کار یوزر گیری

  1000 عدد یوزر تضمینی اپلیکیشن موبایل

  پرداخت هزینه به ازای تعداد یوزر تضمینی

  جذب به روش های نوین تبلیغاتی هدفمند

  یوزر های اکتیو کاملاً ایرانی و فعال

  بازدهی و بازخورد عالی

  هزینه به ازای هر یوزر 8.500 تومان

  8 میلیون و 500 هزار تومان

5K یوزر تضمینی اکتیو اپلیکیشن
 • یوزر تضمینی اکتیو اپلیکیشن موبایل 5K

  مناسب برای یوزر گیری اپلیکیشن های جدید

  5000 عدد یوزر تضمینی اپلیکیشن موبایل

  پرداخت هزینه به ازای تعداد یوزر تضمینی

  جذب به روش های نوین تبلیغاتی هدفمند

  یوزر های اکتیو کاملاً ایرانی و فعال

  بازدهی و بازخورد عالی

  هزینه به ازای هر یوزر 8.450 تومان

  42 میلیون و 250 هزار تومان

10K یوزر تضمینی اکتیو اپلیکیشن
 • یوزر تضمینی اکتیو اپلیکیشن موبایل 10K

  مناسب برای توسعه یوزر گیری اپلیکیشن

  10000 عدد یوزر تضمینی اپلیکیشن موبایل

  پرداخت هزینه به ازای تعداد یوزر تضمینی

  جذب به روش های نوین تبلیغاتی هدفمند

  یوزر های اکتیو کاملاً ایرانی و فعال

  بازدهی و بازخورد عالی

  هزینه به ازای هر یوزر 8.400 تومان

  84 میلیون تومان

یوزر تضمینی اکتیو VIP اپلیکیشن
 • یوزر تضمینی اکتیو اپلیکیشن موبایل CPA

  مناسب برای یوزر گیری اپلیکیشن های گسترده

  افزایش یوزر اپلیکیشن موبایل به تعداد دلخواه

  پرداخت هزینه به ازای تعداد یوزر تضمینی

  جذب به روش های نوین تبلیغاتی هدفمند

  یوزر های اکتیو کاملاً ایرانی و فعال

  بازدهی و بازخورد عالی

  هزینه به ازای هر یوزر کمتر از 8.200 تومان

  لطفاً تماس بگیرید

راهنمای استفاده از خدمات نصب تضمینی اپلیکیشن های موبایل (CPI)

هزینه نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل بر اساس تعداد نصب تضمینی دریافتی یا همون پرداخت هزینه به ازای نصب برای اپلیکشن محاسبه می شود و تا زمانی که اپلیکیشن شما به تعداد نصب درخواستی برسد ادامه خواهد داشت.
کیفیت نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل CPI بسیار بالا می باشد و کلیه کاربران نصب شده واقعی و ایرانی می باشند و همه آنها فعال و به صورت هدفمند جذب می شوند.
کارشناسان مربوطه ما کلیه هماهنگی های لازم را جهت نصب تضمینی اپلیکیشن شما انجام خواهند داد و کلیه سلسه مراتب کاری را مرحله به مرحله پیش خواهند برد.
فرایند نصب تضمینی اپلیکیشن به صورت تبلیغات هدفمند انجام می شود و از روش های نوین تبلیغاتی برای دریافت نصب تضمینی استفاده می شود.
هزینه تبلیغات نصب تضمینی اپلیکیشن متغیر می باشد و بسته به نوع اپلیکشن و حجم آن تا 1.500 تومان به ازای هر نصب محاسبه می شود.
کارشناسان هم سایت پس از بررسی اپلیکیشن شما ، جهت ادامه فرایند نصب تضمینی اپلیکیشن با شما در ارتباط خواهند بود.
زمان شروع فرایند نصب تضمینی اپلیکیشن پس از صدور پیش فاکتور و پرداخت وجه 24 تا 48 ساعت بعد خواهد بود.
آژانس دیجیتال مارکتینگ هم سایت محدودیتی جهت جذب نصب تضمینی اپلیکیشن شما ندارد.

راهنمای استفاده از خدمات یوزر تضمینی و هزینه به ازی عضویت اپلیکیشن موبایل (CPA)

یوزر تضمینی و هزینه به ازای عضویت اپلیکیشن موبایل بر اساس تعداد عضویت و یوزرگیری و یا هزینه به ازای عضویت اپلیکیشن ها موبایل و صفحات فرود محاسبه می شود و تا زمانی که اپلیکیشن یا لندینگ پیج شما به تعداد یوزر های درخواستی برسد ادامه خواهد داشت. هزینه عضو گیری تضمینی اپلیکیشن موبایل متغیر می باشد و بسته به نوع اپلیکشن و صفحه فرود و حجم آن تا 7.500 تومان یوزر توتال و تومان10.000 یوزر اکتیو به ازای هر عضویت محاسبه می شود.
کیفیت یوزر تضمینی اپلیکیشن موبایل CPA بسیار بالا می باشد و کلیه یوزر های جذب شده واقعی و ایرانی می باشند و همه آنها فعال و به صورت هدفمند جذب می شوند.
کارشناسان مربوطه ما کلیه هماهنگی های لازم را جهت یوزر تضمینی اپلیکیشن شما انجام خواهند داد و کلیه سلسه مراتب کاری را مرحله به مرحله پیش خواهند برد.
کارشناسان هم سایت پس از بررسی اپلیکیشن و صفحه فرود شما ، جهت ادامه فرایند یوزر گیری اپلیکیشن و ارزش افزوده با شما در ارتباط خواهند بود.
فرایند یوزر و عضو گیری تضمینی اپلیکیشن به صورت تبلیغات هدفمند انجام می شود و از روش های نوین تبلیغاتی برای عضو گیری استفاده می شود.
زمان شروع فرایند عضو گیری اپلیکیشن و صفحه فرود ارزش افزوده پس از صدور پیش فاکتور و پرداخت وجه 24 تا 48 ساعت بعد خواهد بود.
آژانس دیجیتال مارکتینگ هم سایت محدودیتی جهت یوزر گیری تضمینی اپلیکیشن شما ندارد.

.

نصب تضمینی اپلیکیشن برای چه نوع اپلیکیشن هایی میتوان استفاده کرد

یکی از سوالاتی که اغلب افراد میپرسند این است که روش افزایش نصب اپلیکیشن یا نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل برای چه نوع اپلیکیشن هایی مناسب می باشد، در جواب این سوال باید گفت نصب تضمینی اپلیکیشن برای برنامه هایی مناسب است که قصد درآمد زایی و معرفی یا جذب یوزر را دارند بسیار مناسب است که باعث کاهش هزینه ها در تبلیغات می شود. شما میتوانید با استفاده از سرویس نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل روند بازاریابی موبایلی خود را بسیار ساده کنید و فقط زمانی هزینه پرداخت کنید که کاربر برنامه موبایل یا اپلیکیشن را نصب کرده باشد که اصطلاحاً به آن پرداخت به ازای نصب نیز گفته می شود. شرکت هم سایت با بهره مندی از بهترین کارشناسان مجرب در زمینه افزایش نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل (CPI) آماده ارائه خدمات خود با بالاترین کیفیت ممکن می باشد، هم سایت شما را در امر دریافت نصب تضمینی به تعداد 20،000 نصب در روز یاری می نماید و در کنار شما خواهد بود.
نصب تضمینی اپلیکیشن

اهمیت نصب تضمینی اپلیکیشن و پرداخت به ازای نصب

امروزه بازارایابی اپلیکیشن موبایل یکی از داغ ترین و موثر ترین روشهای جذب مخاطب برای انواع اپلیکیشن های موبایل می باشد و در بازاریابی موبایلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، برای افزایش نصب اپلیکیشن راه های فراوانی وجود دارد که هم برای یک هدف مورد استفاده قرار می گیرند اما بهترین روش نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل می باشد، که البته این روش با هزینه می باشد که به آن پرداخت به ازای نصب گفته می شود که این روش قطعاً بهترین روش بازاریابی اپلیکیشن موبایل می باشد، نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل برای هر نوع کسی که برای کسب و کار خود اپلیکشن دارد میتواند بسیار تاثیر گذار باشد همانطور که میدانید یکی از روشهای بازاریابی استفاده از روش بازاریابی موبایلی می باشد، امروزه این روش برای افزایش محبوبیت برند و بازاریابی موبایلی مورد استفاده قرار گرفته است واغلب کسب و کار ها با استفاده از روش (پرداخت به ازای نصب) اپلیکیشن مورد نظر خود را به کاربران خود معرفی می کنند.
نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل

بازاریابی با افزایش نصب اپلیکیشن به صورت تضمینی در کسب و کار

یکی از مهمترین روش های بازاریابی برای کسب و کار های مختلف استفاده از روش بازاریابی اپلیکیشن می باشد، اغلب افراد برای افزایش نصب اپلیکیشن خود هزینه های فراوانی را صرف تبلیغات می کنند حتی ممکن است در امر افزایش نصب اپلیکیشن توسط کاربران موفق باشند اما اغلب شرکت های بزرگ و کوچک برای کاهش هزینه های تبلیغاتی و استفاده از روش هدفمند از روش پرداخت به ازای نصب استفاده می کنند این روش که به ازای پرداخت هزینه ای نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل شما را به تعداد مورد نظر توسط کاربر گارانتی شده می باشد و به همان تعداد مورد نظر شما اپلیکیشن ما بر روی گوشی های موبایل افراد نصب می شود، روش بازاریابی موبایلی برای اپلیکیشن های موبایل به این صورت بهترین روش هدفمند می باشد چرا که افراد با خواست خودشون اپلیکیشن شما را بر روی گوشی موبایل خود نصب می کنند و از آن استفاده می کنند.

این روش بازاریابی موبایل چگونه باعث بازاریابی اپلیکیشن می شود

اغلب افراد میپرسند که روش نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل به صورت پرداخت به ازای نصب چگونه باعث بازاریابی اپلیکیشن می شود، همانطور که میدانید بازاریابی موبایلی یکی از مهمترین روش های مارکتینگ برای هر کسب وکاری می باشد خصوصاً برای آن دسته از افرادی که قصد دارند با استفاده از پلتفرم موبایل کاربران را درگیر اپلیکیشن خود قرار بدهند، یکی از روشهایی که اغلب افراد برای افزایش نصب اپلیکیشن توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از روش پرداخت به ازای نصب برای آن دسته از افرادی می باشد که قصد دارند با پرداخت هزینه برای تبلیغات هدفمند خود نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل را که توسط کاربران نصب می شود برای آنها گارانتی بکنند، در این روش افراد با مشاهده تبلیغات شما در مکان های مختلف، اپلیکیشن شما را نصب خواهند کرد و به این روش باعث افزایش نصب اپلیکیشن شما توسط کاربران انجام خواهد شد.

تاثیر نصب تضمینی اپلیکیشن در بازاریابی و برندینگ

امروزه مهمترین رکن موفقیت برای هر کسب و کاری میزان رضایت و اعتماد کاربران نسبت به آن برند می باشد، همانطور که میدانید یکی از مهمترین نکات موفقیت در بازاریابی اپلیکیشن برندسازی و تبلیغات آن نزد کاربران می باشد، یکی از مهمترین مزیت های نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل تاثیر آن در اعتماد سازی و برند سازی کاربران می باشد از طرفی این کار با معرفی به افراد مختلف با این روش باعث افزایش فروش و محبوبیت برند نزد مخاطبین قرار خواهد گرفت، به همین دلیل است که اغلب افراد ترجیح می دهند که با استفاده از روش پرداخت به ازای نصب پروسه موفقیت برای بازاریابی اپلیکیشن خود را پیش ببرند، اغلب کسب و کار های بزرگ و کوچک هزینه های زیادی برای بازاریابی اپلیکشین خود صرف می کنند تا بتوانند از این پلتفرم نهایت استفاده را ببرند و کسب و کار خود را با نصب تضمینی اپلیکیشن خود سریعتر توسعه بدهند.
افزایش نصب اپلیکیشن موبایل و بازاریابی اپلیکیشن

ثبت درخواست نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل و تبلیغات اپ

یک تیم حرفه ای در کنار شماست

جهت ثبت درخواست خدمات هم سایت فقط کافیست یک شماره موبایل خودتان را ثبت کنید تا کارشناسان هم سایت با شما تماس بگیرند.

شرکت هم سایت | توسعه کسب و کار اینترنتی
شماره تماس

مثال: 09123456789

کلام آخر
روش پرداخت به ازای نصب، یکی از هدفمند ترین روشها برای نصب تضمینی اپلیکیشن موبایل می باشد این روش که باصرفه و کم هزینه می باشد تاثیر بسیار خوبی در بازاریابی اپلیکیشن دارد، امروزه بیشتر افرادی که از پلتفرم موبایل استفاده می کنند برای افزایش نصب اپلیکیشن خود اغلب از روش نصب تضیمین اپلیکیشن استفاده می کنند شما میتوانید برای این کار با کارشناسان هم سایت در ارتباط باشید و از تجارب آنها بهره لازم را ببرید.

مجوزها و افتخارات هم سایت

تمامی حقوق برای آژانس دیجیتال مارکتینگ هم سایت محفوظ است

شرکت هم سایت | توسعه کسب و کار اینترنتی