طراحی لوگو و آرم شرکت و ساخت لوگو حرفه ای


آژانس دیجیتال مراکتینگ هم سایت آماده ارائه خدمات طراحی لوگو و ساخت آرم شرکت به‌صورت حرفه ای با بالاترین استانداردهای جهانی هست، طراحی آرم شرکت با یک تیم مجرب طراحی به‌صورت لوگو تایپ، لوگو نوشتاری، لوگو ترکیبی آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان است.

مشاهده تعرفه ها و قیمت طراحی لوگو و آرم

طراحی لوگو | آژانس دیجیتال مارکتینگ هم سایت

طراحی لوگو یکی از اصول اصلی راه‌اندازی هر تجارتی است، این کار نشانه و هویت یک شرکت است و هویت یک شرکت را بر پایه آرم آن شرکت می‌توان شناخت، به‌طور کلی ساخت لوگو از مهم‌ترین فرایندها برای یک شرکت است طوری که این کار تأثیر بسیار زیادی در برندینگ یک شرکت و یا تجارت دارد، امروزه ٣ روش برای این کار به‌صورت حرفه ای وجود دارد (لوگو بدون متن، لوگو تایپ، و ترکیبی از لوگو و تایپ)، اغلب تجارت‌های بزرگ که برای مشتریان خود اهمیت ویژه‌ای می‌دهند، طراحی لوگو حرفه ای به‌صورت یونیک را ترجیح می‌دهند زیرا این کار تا سال‌های سال باید باقی خواهد ماند و مشتریان برند شما بر اساس لوگو، شما را خواهند شناخت. به این دلیل اغلب تجارت‌های بزرگ برای طراحی آرم و لوگو خود حساسیت ویژه‌ای دارند. یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی که یک لوگوی که یک شرکت باید داشته باشد، معرفی هویت یک برند و تجارت با نشانه‌ای از روی ظاهر هر لوگو و آرم است که هر طراحی باید در آن دقت لازم را داشته باشد.
طراحی لوگو و آرم | هم سایت

تضمین بهترین کیفیت

تضمین بهترین کیفیت ممکن در طراحی آرم شرکت
طراحی لوگو و ساخت آن | هم سایت

طراحی اختصاصی و جذاب

طراحی به‌صورت کاملاً اختصاصی و جذاب برای مخاطب
طراحی لوگو شرکتی | هم سایت

سازمان‌دهی رنگ‌ها

طراحی لوگو با توجه به رنگ‌سازمانی برند به‌صورت حرفه ای
طراحی آرم و ساخت لوگو | هم سایت

هدفمند و آینده نگر

طراحی به‌صورت حرفه ای آینده اندیشی در ساخت انواع لوگو

قیمت و تعرفه طراحی لوگو و هزینه آن

قیمت و تعرفه طراحی لوگو نشانه تصویری

طراحی نشانه تصویری برنزی
 • طراحی لوگو نشانه تصویری | هم سایت

  طرحی با ٢ اتود به‌صورت نشانه تصویری

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (٣ دفعه)

  زمان تحویل = ۵ روز کاری

  250 هزار تومان

طراحی نشانه تصویری نقره‌ای
 • طراحی آرم نشانه تصویری | هم سایت

  طراحی با ٣ اتود به‌صورت نشانه تصویری

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (۵ دفعه)

  زمان تحویل = ۶ روز کاری

  390 هزار تومان

طراحی نشانه تصویری طلایی
 • طراحی لوگو و ساخت نشانه تصویری | هم سایت

  طراحی با ۵ اتود به‌صورت نشانه تصویری

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (۵ دفعه)

  زمان تحویل = ٨ روز کاری

  560 هزار تومان

طراحی نشانه تصویری VIP
 • طراحی لوگو و آرم نشانه تصویری | هم سایت

  طراحی با ٨ اتود به‌صورت نشانه تصویری

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (۵ دفعه)

  زمان تحویل = ٩ روز کاری

  820 هزار تومان


قیمت و تعرفه طراحی لوگو تایپ و هزینه آن

طراحی نوشتاری برنزی
 • طراحی لوگو تایپ | هم سایت

  طراحی با ٢ اتود به‌صورت لوگو تایپ

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (٣ دفعه)

  زمان تحویل = ۵ روز کاری

  220 هزار تومان

طراحی نوشتاری نقره‌ای
 • طراحی آرم لوگو تایپ | هم سایت

  طراحی با ٣ اتود به‌صورت لوگو تایپ

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (۵ دفعه)

  زمان تحویل = ۶ روز کاری

  350 هزار تومان

طراحی نوشتاری طلایی
 • طراحی لوگو و ساخت لوگو تایپ | هم سایت

  طراحی با ۵ اتود به‌صورت لوگو تایپ

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (۵ دفعه)

  زمان تحویل = ٨ روز کاری

  510 هزار تومان

طراحی نوشتاری VIP
 • طراحی لوگو و آرم لوگو تایپ | هم سایت

  طراحی با ٨ اتود به‌صورت لوگو تایپ

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (۵ دفعه)

  زمان تحویل = ٩ روز کاری

  780 هزار تومان


قیمت و تعرفه لوگو ترکیبی(نشانه تصویری + لوگو تایپ) و هزینه آن

طراحی ترکیبی برنزی
 • طراحی لوگو ترکیبی | هم سایت

  طراحی با ٢ اتود به‌صورت ترکیبی

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (٣ دفعه)

  زمان تحویل = ۵ روز کاری

  320 هزار تومان

طراحی ترکیبی نقره‌ای
 • طراحی آرم ترکیبی | هم سایت

  طراحی با ٣ اتود به‌صورت ترکیبی

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (۵ دفعه)

  زمان تحویل = ۶ روز کاری

  520 هزار تومان

طراحی ترکیبی طلایی
 • طراحی لوگو و ساخت لوگو ترکیبی | هم سایت

  طراحی با ۵ اتود به‌صورت ترکیبی

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (۵ دفعه)

  زمان تحویل = ٨ روز کاری

  720 هزار تومان

طراحی ترکیبی VIP
 • طراحی لوگو و آرم ترکیبی | هم سایت

  طراحی با ٨ اتود به‌صورت ترکیبی

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (۵ دفعه)

  زمان تحویل = ٩ روز کاری

  940 هزار تومان


قیمت و تعرفه طراحی مونوگرام(لترمارک) و هزینه آن

طراحی لترمارک برنزی
 • طراحی لوگو لترمارک | هم سایت

  طراحی با ٣ اتود به‌صورت لترمارک

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (٣ دفعه)

  زمان تحویل = ۵ روز کاری

  380 هزار تومان

طراحی لترمارک نقره‌ای
 • طراحی آرم لترمارک | هم سایت

  طراحی با ۴ اتود به‌صورت لترمارک

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (۵ دفعه)

  زمان تحویل = ۶ روز کاری

  520 هزار تومان

طراحی لترمارک طلایی
 • طراحی لوگو و ساخت لترمارک | هم سایت

  طراحی با ۶ اتود به‌صورت لترمارک

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (۵ دفعه)

  زمان تحویل = ٨ روز کاری

  680 هزار تومان

طراحی لترمارک VIP
 • طراحی لوگو و آرم لترمارک | هم سایت

  طراحی با ٨ اتود به‌صورت لترمارک

  تعیین رنگ‌سازمانی در طرح

  بر اساس رقیب شناسی شده

  ویرایش و اصلاح رایگان ١ اتود نهایی لوگو (۵ دفعه)

  زمان تحویل = ٩ روز کاری

  780 هزار تومان

.

تأثیر طراحی لوگو برای کسب و کار

امروزه یکی از مهم‌ترین مراحل در شروع یک تجارت طراحی لوگو یک تجارت است، لوگو به معنی نمادی هست که معرف کسب و کار شما خواهد بود و شما بدون داشتن یک آرم مناسب مانند انسانی بدون صورت خواهید بود که دیگران شمارا فقط با اسم می‌شناسند، همین‌طور که یک انسان بدون نشان دادن صورتش برای دیگران قابل‌شناسایی نیست کسب‌وکار و برند شما نیز به یک لوگو حرفه‌ای نیاز دارد تا به دیگران معرفی شود. طراحی لوگو یکی از مهم‌ترین فرایندها در بین تجارت‌های مختلف جهان است، اولین کار بعد از انتخاب نام برای تجارت شما، طراحی و انتخاب یک لوگو مناسب هست که علاوه بر اینکه باید با نام محصول شما همخوانی داشته باشد بهتر است ازنظر شکل و رنگ نیز با خدمت و محصولاتی که کسب و کار شما ارائه می‌دهد همخوانی داشته باشد. امروزه اغلب طراحان تمامی تلاش خود را کرده‌اند که در فرایند ساخت لوگو یک مفهومی واقعی از تجارت را به مخاطب را برسانند.
طراحی لوگو | هم سایت

ساخت لوگو برای معرفی هویت یک برند

طراحی آرم و لوگو (logo design) علاوه بر معرفی کردن محصول، به شما کمک می‌کند تا در کنار رقبایتان در بازار دیده شوید حتی یک ساخت لوگو مناسب می‌تواند شمارا چند پله نسبت به رقبایتان بالاتر ببرد و شما را متمایزتر جلوه دهد، تنها کافی است سلیقه مخاطبان هدف را در این مورد بیشتر بدانید تا آن‌ها را جذب خود کنید. همان‌طور که صورت یک انسان و دیده شدن آن اهمیت دارد، طراحی لوگو حرفه ای ، مناسب و زیبا بر هویت محصول و تجارت شما تأثیر خواهد داشت. اغلب افراد یک برند را با مشاهده لوگو می‌شناسند و با مشاهده لوگوی یک برند می‌توانند تشخیص بدهند که این شرکت در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کند، به همین خاطر امروزه انتخاب طراح برای ساخت لوگو و آرم یک برند خیلی مهم است.
ساخت لوگو | هم سایت

چرا طراحی لوگو حرفه ای انجام بدهیم

شرکت‌ها اهمیت زیادی به لوگوی خود می‌دهند به همین دلیل است که طراحی لوگو حرفه ای را در برنامه‌های خود قرار می‌دهند. برای اینکه بخواهیم یک لوگو حرفه ای داشته باشیم باید قبل از هر چیز رنگ‌ها و کاربرد آن‌ها را بشناسیم مثلاً استفاده از رنگ نارنجی یا قرمز در تجارت‌های مرتبط با محیط زیست اشتباه است و بهتر است از رنگ‌هایی در دسته سبز و آبی استفاده شود ، استفاده از یک نماد مرتبط در کنار اسم تجارت خود و توجه داشته باشیم این نماد شبیه به نماد هیچ‌کدام از گرایش‌های فکری در سطح جامعه نباشد تا مخاطبانمان را از دست ندهیم، این نماد باید معرف خدمات باشد که محصول شما را ارائه می‌دهد، برای مثال در لوگو بسیاری از کارخانه‌های تولید ماشین از سمبلی که معرف سرعت یا امنیت هست استفاده‌شده، یا در لوگو بسیاری از رستوران‌ها از نمادی که شباهت زیادی به مواد غذایی دارد یا از خود مواد غذایی مثل سیخ کباب، همبرگر و .. استفاده‌شده است، آژانس دیجیتال مارکتینگ هم سایت با بهره‌گیری از طراحان حرفه‌ای در زمینه طراحی لوگو حرفه ای با ارائه نمونه کارهای فراوان آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان است.

طراحی آرم و لوگو اطمینان به مشتری می‌دهد

یکی از مهم‌ترین فرایندها در طراحی آرم و لوگو نوع و راهکار طراحی آن برای جلب اعتماد مشتریان است، امروزه لوگو تنها یک نماد نیست و تمامی دستاوردهای یک برند و تاریخچه آن در آن دخالت دارد ، پس همه این موارد می‌تواند عواملی برای جلب اعتماد مشتریان باشد ،اگر کمی به اطراف خود نگاه کنید، آدم‌های زیادی را می‌بینید که در معرفی هویت و شخصیت خود به نام‌های تجاری محبوبشان اشاره می‌کنند پس یک لوگوی ماندگار باید دوست صمیمی یک مشتری باشد و او را تا پایان عمر همراهی کند البته فراموش نکنید آدم‌ها تا زمانی که به‌طرف مقابلشان اطمینان نکنند، بنای دوستی با او را پیش نمی‌کشند درنتیجه برای رسیدن به مفهوم دوستی با مشتریانتان بهتر است از واژگان و اشکال اطمینان‌بخش در طراحی آرم شرکت خود استفاده کنید.

با طراحی آرم شرکت هویت برند را معرفی کنید

یکی از مهم‌ترین متدهایی که در طراحی آرم شرکت باید رعایت شود داشتن مفهوم یک برند است، لوگوی بیشتر شرکت‌ها و سازمان‌ها عموماً متنی و تصویری هست، اگرچه این نوع لوگوها در صنایع پوشاک و اتومبیل‌سازی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از اشکال هندسی در ساخت لوگو به‌منزله انتقال مفاهیم مشخصی به مصرف‌کنندگان یا مخاطبین است. مثلاً لوگوهای دایره شکل مفاهیمی چون برقراری ارتباط، امنیت، تکامل، تداوم و راحتی را منتقل می‌کنند یا لوگوهای مثلثی شکل بیشتر بیانگر مفهوم انرژی، قدرت، تعادل، نظم و حتی شاخصه‌های مذهبی هستند. لازم به ذکر هست که لوگوهای چهارگوش تصویری از منطق، اعتبار و دقت را تداعی می‌سازند البته برخی شرکت‌های معتبر هم در کنار نام تجاری خود در طراحی آرم و لوگو از یک خط منحنی استفاده می‌کنند که دلیل عمده آن انتقال مفهوم تحرک، شادی و لذت در نزد مشتریان است.
طراحی آرم و لوگو | هم سایت

اهمیت رنگ در طراحی لوگو یک برند

اهمیت رنگ در طراحی لوگو و آرم یکی از اصلی‌ترین پارامترهای مهم است که هر طراحی باید آن را حتماً در نظر بگیرد، رنگ‌ها عموماً تأثیرات مختلفی در ذهن و عملکرد مشتریان دارند، در ساخت لوگو بیشتر رستوران‌ها از رنگ زرد و قرمز استفاده‌شده است، این اتفاق بی‌دلیل نیست، بلکه می‌تواند بر درآمدزایی و فروش در این زمینه تأثیر بگذارد. استفاده از رنگ‌ها نیاز به مطالعه و به دست آوردن تجربه و شناخت کلی از روانشناسی علمی در رنگ‌ها دارد که باید بدانیم که هر رنگ برای یک لوگو مثل یک سر برای یک بدن اهمیت دارد و به‌طوری که هر رنگ استفاده شده در لوگو باید محدوده مشخصی را در کارمان را داشته باشد تا بتوانیم رضایت در لوگو را داشته باشیم. آژانس دیجیتال مارکتینگ هم سایت با یک تیم مجرب در زمینه طراحی آرم شرکت آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان است.
طراحی لوگو حرفه ای | هم سایت

رازهای پنهان در ساخت لوگو و آرم برای کسب و کار

برای ایجاد و ساخت یک لوگو باید طراح لوگو همه موارد و پارامترهای کسب‌وکارتان را جمع‌آوری کند. این موارد شامل : رنگ‌سازمانی، شعار کاری، حوزه فعالیتتان، مکان و زمان کارتان و... است، وقتی به چند لوگو معروف دقت می‌کنیم این پارامترها را در بین طراحی لوگو حرفه‌ای می‌بینیم. مثلاً لوگو ال‌جی یک تصویر لبخند را در خود پنهان کرده است که این با شعار این شرکت رابطه مستقیم دارد. یا هم سایت که با بررسی و دقت می توانیم رابطه آن را با اول کلمه "ه" و رنگ‌سازمانی مشاهده نماییم، به طور کلی در ساخت لوگو هر برندی رازی نهفته است، و هر یک از آن‌ها بی‌دلیل به شهرت نرسیده است ،و در طراحی و ساخت خلاقیت و زمان زیادی صرف شده و هر یک به هدفی به اشکال مختلفی طراحی‌شده است.

اصول اصلی در طراحی لوگو حرفه ای

یکی از مهم‌ترین وظایف یک طراح لوگو، رعایت اصول طراحی آرم و لوگو آن است، که هر شخص باید این مورد را رعایت کند، در زیر اصول اصلی طراحی لوگو حرفه ای که هر طراحی باید آن‌ها را رعایت کند تا یک کار حرفه ای تحویل بدهد را خواهیم گفت:

١-لوگو باید معنی دار باشد تا خوب و کامل دیده بشود.
٢-رنگ‌بندی و هارمونی خاص و مثبتی داشته باشد.
٣-قابل‌درک سریع در ذهن و به خاطر سپاردن باشد.
۴-یکتا بودن همه نمادها و المان‌های به‌کارگیری در لوگو باید یکسان باشند.
۵-کیفیت بالا و سادگی خاص در لوگو باید باشد.

ساخت و طراحی لوگو بر عهده چه کسی است؟

طراحی لوگو یک تخصص پیچیده و در حیطه وظایف هرکسی نیست به‌طوری که لوگو باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شود که همه‌ی مخاطبین و کاربران قادر به درک و فهم نشانه و آرم باشند. ساخت لوگو می‌بایست بر عهده طراحان گرافیک گذاشته شود، به‌طوری که برای طراحی حرفه ای و استاندارد می‌بایست، در کنار تیم هم سایت، پارامترهای لوگو را مشخص نمایید و شاهد خلق بهترین لوگو یا آرم حرفه ای برای تجارت خود باشید. آژانس دیجیتال مارکتینگ هم سایت با بهره‌گیری از تیم حرفه ای در زمینه طراحی لوگو و آرم شرکت آما خدمت‌رسانی به شما عزیزان با بالاترین متدهای روز و استانداردهای جهانی است.
طراحی آرم | هم سایت

طراحی آرم و لوگو (آیکون و یا نشانه تصویری)

طراحی لوگو و آرم به روش‌های مختلفی انجام می‌شود و یکی از آن‌ها طراحی به‌صورت لوگو و نشانه تصویری بدون نوشته است مانند لوگوهای شرکت‌های(اپل، بنز، اینستاگرام، فراری، سمند، نایک، آدیداس، مزدا) همه این‌ها نمونه‌های از لوگو به سبک لوگو با نشانه تصویری است که اکثر شرکت‌های بزرگ و کوچک برای ساخت لوگو برند خود از آن برای معرفی برند خود و تجارت استفاده می‌کنند، به‌طور کلی سه روش برای این نوع طراحی وجود دارد (رابط مفهومی با برند ، ارتباط مستقیم با برند ، بدون ارتباط با برند) که همه این‌ها روش‌هایی برای طراحی سبک نشانه تصویری می‌باشند که هر طراحی در طراحی آن از آن‌ها برای لوگوهای حرفه ای استفاده می‌کنند و طرح موردنظر را پیاده می‌کند.
طراحی آرم شرکت | هم سایت

طراحی آرم شرکت به سبک (لوگو تایپ)

یکی از روش های طراحی سبک لوگو تایپ یا تمام نوشته هست، این روش که از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است برندهای مشهوری به این سبک لوگوی خود را طراحی کرده‌اند مانند (مایکروسافت، Ebay، گوگل، یاهو، هیوندایی، وایو، ایسوز، کیا موتورز) که تمامی این‌ها نمونه‌های از طراحی لوگو به سبک لوگو تایپ می‌باشند، معمولاً اغلب طراحان مشهور معمولاً از این روش برای پروژه‌های خود استفاده می‌کنند، امروزه بیشتر تجارت‌های مشهور از این روش استفاده می‌کنند این راه‌کار هم مانند سایر روش‌های طراحی از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود (نشانه‌های کلمه و یا لوگو تایپ ، نشانه‌های حرفی یا مونوگرام ، طراحی نوشته بر اساس حرف اول) که تمامی این‌ها توسط طراحان برای اهداف مختلف استفاده می‌شود.

طراحی لوگو به سبک (لوگو تایپ و نشانه تصویری (ترکیبی))

یکی از پرطرفدارترین و شاید سخت‌ترین روش‌های طراحی لوگو و آرم استفاده از روش ترکیبی هست، که ترکیبی از نشانه تصویری و لوگو تایپ است، مانند برندهایی همچونKFC ، آمازون ، رد بول که تمامی این‌ها از روش طراحی به سبک ترکیبی استفاده کرده‌اند، طراحان گرافیک برای شناخته شدن هر چه‌بهتر برندهای مشهور را به‌صورت حرفه ای انجام می‌دهند. عزیزان می‌توانند برای طراحی به‌صورت ترکیبی با تیم هم سایت در ارتباط باشند و از دانش فنی کارشناسان ما در این زمینه بهره لازم را ببرند.

ثبت درخواست طراحی لوگو

یک تیم حرفه ای در کنار شماست

جهت ثبت درخواست خدمات هم سایت فقط کافیست یک شماره موبایل خودتان را ثبت کنید تا کارشناسان هم سایت با شما تماس بگیرند.

شرکت هم سایت | توسعه کسب و کار اینترنتی
شماره تماس

مثال: 09123456789

کلام آخر
طراحی لوگو و آرم یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در زمان آغاز یک تجارت است، هر تجارتی برای شروع کار خود نیاز به یک طراح دارد تا فرایند ساخت لوگو خود را از سر بگیرد، تجارت‌ها امروزه در بین افراد از محبوبیت ویژه برخوردار هستند اما برای شناخته شدن نیاز به یک طراح حرفه ای دارید تا لوگو و آرم خود را به بهترین شکل طراحی نمایند.

مجوزها و افتخارات هم سایت

تمامی حقوق برای آژانس دیجیتال مارکتینگ هم سایت محفوظ است

شرکت هم سایت | توسعه کسب و کار اینترنتی