تیم ما

پیمان شمس
پیمان شمس مدیر عامل
مهسا احمدی
مهسا احمدی کارشناس ارشد مالی
مریم علی نژاد کارشناس طراحی سایت
پویا صمد نژاد کارشناس سئو
صبا عباسی کارشناس سئو
پریا پازوکی کارشناس گرافیک
قاسم-زاده
کوثر قاسم زاده کارشناس تولید محتوا