بازی و انواع بازی های سنتی بخش اول

انواع بازی های سنتی
دسترسی سریع به موضوعات

انواع بازی های سنتی و قدیمی ایران چیست و روش بازی آنها به چه شکل است از جمله بازی های بازی زو کبدی،بازی ترنا بازی،بازی ترکه بازی،کمربند بازی، چوب بازی،بازی تنور گرمه،بازی جورابین،بازی جوازن،بازی دال پلان،بازی الک دولک،بازی آسیاب چرخ،بازی بیل گردانی،بازی بالا بلندی،بازی الختر،بازی سوارکاری و تاختن،بازی شاه وزیرسایت چیست.

در گذشته بعضی از بازی ها روی عملکرد جسم و نوع حرکات بچه ها تاثیر می گذاشت  و همین امر سبب آشنایی بیشتر توسط کارشناسان هم سایت برای انواع بازی های سنتی و بازی های قدیم به شما علاقه مندان را دارد.

انجام بازی های گروهی مهربانی و صمیمیت را با هم تقسیم می کردند که همین مشارکت آنها را از منزوی بودن در می آورد و از این طریق خیلی چیزها می آموختند در حالی که بازی بچه های امروزی بیشتر تکنفره است و بچه ها انگیزه ای برای دور هم جمع شدن ندارند.

15 تا از انواع بازی های سنتی

١۵ از انواع بازی های سنتی :

 • آسياب بچرخ:

شرح بازي: ابتدا شركت كنندگان در اين بازى دست هاى يكديگر را گرفته و حلقه اى را تشكيل مى دهند، يكى از بازيكنان كه غالبا همه بزرگتر است نقش استاد را بازى مى كند.

 • الک دولك از انواع بازی های سنتی:

شرح بازى: اين بازى تقريبا در تمام مناطق ايران رواج دارد و لذا از قواعد مختلفى برخوردار است، شركت كنندگان به دو دسته تقسيم شرح بازى: اين بازى تقريبا ً ٨۰ سانتيمتر(الك)، چوب مى شوند تيم آغازكننده به قيد قرعه انتخاب مى شود. سرتيم دسته اول، به وسيله چوبى به طول حدودا كوچك(دولك) را به سمت تيم مقابل پرتاب مى كند و الك را در كنار محل پرتاب مى گذارد. 

 • الختر:

اين بازى با نام هاى يك لنگه پا، الخترك، الختور، رمازا و يا خروس جنگى نيز معروف است و در اغلب نقاط ايران رواج دارد. بازى الختر يك بازى هيجانى و ساده است. ابتدا شركت كنندگان به دو گروه تقسيم مى شوند و هرگروه يك نفر را بعنوان سالار انتخاب مى كند. سالار، افراد را يك به يك به ميدان مى فرستد، افراد بايد يك پاى خود را با دست بگيرند و با حالت لى لى وارد ميدان شوند و سعى كنند به وسيله ضربه زدن با سينه يا دست و يا جا خالي دادن، حريف را از تعادل خارج كنند و يا پاى او را از دستش خارج كنند.

آشنایی با انواع بازی های سنتی
 • انواع بازی های سنتی مثل بالا بلندى:

شركت كنندگان به قيد قرعه، يك نفر را به عنوان گرگ انتخاب مى كنند كه بايد دنبال بچه هاى ديگر شركت كننده بدود و آن ها را بگيرد. وقتى گرگ به يكى از بچه ها نزديك شود او بايد روى يك بلندى كه يا از پيش معين شده و يا هر بلندى ديگر، برود و تا وقتى روى بلندى است گرگ نمى تواند او را بگيرد.اگر گرگ ،هر كس را پيش از رفتن روى بلندى بگيرد، گرگ مى شود و كار او را دنبال مى كند.
 

 • بيل گردانى:

بيل گردانى در منطقه نيم ور( استان مركزى ) داراى قدمت بسيارى بوده و با توجه به ارزشها و جنبه هاى آيينى، در فهرست ميراث معنوى كشور به ثبت رسيده است. بيل گردانى جشنى است مربوط به كرامت آب و آبيارى و همچنين ياد آور سنت هاى پهلوانى و سلحشورى است. اين بازى آيينى امروزه بصورت مسابقه ميان داوطلبان انجام ميشود. 

 • تازادان انزلى از انواع بازی های سنتی:

به قيد قرعه يك نفر انتخاب شده و خم ميشود تا بقيه افراد از روى او بپرند. اين بازى دوازده مرحله دارد كه در هر مرحله فرد پرنده بايد حين پريدن جمله مشخصى را گفته وعملى طنزگونه و يا مهارتى انجام دهد.

 • ترنا بازى (كمربند بازى):

اين بازى تقريبا در بيشتر نقاط روستايى وعشايرى ايران و با نامهاى مختلفى رواج دارد . ابتدا به تناسب تعداد بازيكنان، دايره اى روى زمين كشيده ميشود، سپس شركت كنندگان به دو گروه تقسيم شده به قيد قرعه، يك تيم داخل دايره و تيم دوم اطراف دايره مى ايستد.

 • انواع بازی های سنتی مانند تركه بازى (چوب بازى):

اين بازى ميتواند شامل دو قسمت دستمال بازى و تركه بازى باشد. ابتدا افراد با دستمال بازى به گرم كردن بدن خود پرداخته و آنگاه دو نفر از بازيكنان مهياى چوب بازى مى شوند.

 • تنور گرمه:

بتدا شركت كنندگان به دو گروه تقسيم ميشوند، سپس دايره اى را در وسط زمين به قطر دو متر ترسيم ميكنند. به قيد قرعه، گروه بازنده، داخل دايره مستقر ميشود و رو به روى هم حلقه زده، كمى خم ميشوند و دست روى شانه يكديگر ميگذارند، يك نفرشان نيز بعنوان نگهبان يا سالار دور آنها مى چرخد. سالار بايد در طول بازى، بوسيله دست يا طناب به تيم خود متصل باشد و تنها با يك دست و يك پا دفاع كند.

 • جورابين از انواع بازی های سنتی :

اين بازى بيشتر درشبهاى طولاني پاييز وزمستان همچنين شبهاى ماه مبارك رمضان، در كردستان و آذربايجان غربى انجام ميگيرد. جورابين جزو رايجترين بازى هاى منطقه است و گاهى جوانان از روستايى به روستاى ديگر ميروند تا با هم رقابت كنند و ممكن است چند روز ادامه پيدا كند.

 • انواع بازی های سنتی همانند جوزان:

ابتدا دايره اى به قطر چهار الى پنج متر ترسيم ميكنند، شركت كنندگان به دوگروه تقسيم شده و به قيد قرعه، تيم مهاجم و تيم مدافع تعيين ميشوند.

 • دال پلان:

دال پلان از رشته بازيهاى پرتابى است كه براى انجام آن قدرت بدنى و تبحر در نشانه گيرى نقش تعيين كننده دارد. انجام اين بازى با ٢ نفر و يا بيشتر قابل انجام است. ابتدا شركت كنندگان به دو گروه تقسيم ميشوند و به قيد قرعه، گروه آغاز كننده مشخص ميشود. دو گروه مقابل هم و با يك فاصله توافقى مى ايستند، سپس هر گروه تعدادى سنگ تخت و صاف (معمولا ٣ عدد ) را بصورت عمودى و پشت سرهم و يا كنار هم قرار ميدهند.

 • زو (كبدى) یکی از انواع بازی های سنتی :

ابتدا شركت كنندگان به دو گروه تقسيم مى شوند و هر يك، سردسته اى را براى خود تعيين ميكند و سپس به قيد قرعه، گروه مهاجم و گروه مدافع مشخص شده و زمين بازى نيز توسط خط به دو بخش تقسيم ميشود ، با نظر سردسته گروه مهاجم، يكى از بازيكنان تيم، با گفتن كلمه زووو…. به صورت آرام و پيوسته به زمين مدافع رفته و سعى مى كند با لمس يك يا چند تن از افراد تيم مدافع ، به زمين خود برگردد و افراد لمس شده از زمين خارج مى شوند .


بازی سنتی تیله بازی از انواع بازی های سنتی
 • سواركارى و تاختن اسب نوعی از انواع بازی های سنتی:

سواركارى وانجام بازى هاى نمايشى روى اسب از دير باز درميان برخى از اقوام ايرانى رواج داشته و هنوز هم بصورت انفرادى و يا گروهى در گوشه كنار ايران خصوصا در ميان عشاير و يا تركمن ها اجرا ميشود.بازى هاى نمايشى يا شيرين كارى با اسب غالبا شامل موارد ذيل مى باشد: برداشتن كلوخ از روى زمين، برداشتن كلاه از ارتفاع، ايستادن وبالانس زدن روى اسب (درحركت چهار نعل)، پريدن روى اسب وپياده شدن در حالت حركت و پنهان شدن در بغل اسب.

 • انواع بازی های سنتی مثل شاه وزير:

اين بازى از قدمت زيادى در ايران برخوردار است و انواع آن در نقاط مختلف ايران اجرا ميشود. ابتدا به قيد قرعه و از طرق گوناگون مانند انداختن قاپ و يا قوطى كبريت و يا نوشتن روى برگه هاى قرعه، افرادى بعنوان شاه، وزير، جلاد و دزد انتخاب ميشوند. سابقا در قهوه خانه هايى كه پاتوق پهلوانان و زورخانه كاران بود و بزرگان و ريش سفيدان محله ها نيز شركت مى كردند، بازى شاه وزير فضايى ً با اخلاقى و معنوى پديد مى آورد چراكه برخى از ارزشهاى اجتماعى از طريق اجراى اين بازى اشاعه ميافت. در اين مجامع، بازى غالبا فرستادن صلوات و غزل خوانى و مرثيه خوانى و پخش شيرينى و چاى همراه بود.

شما علاقه مندان درصورت کسب اطلاعات در بخش دوم با ١۵ تا از انواع بازی های سنتی آشنا بشنود و در صورت تمایل و نیاز به مباحث طراحی سایت بازی و بهینه سازی و سئو بازی و یا بازاریابی و تبلیغات اینترنتی بازی می توانید با ما همراه باشید.

advanced divider
برخی از نظرات مشتریان

مشاوره رایگان

در سریع ترین زمان کارشناسان فنی ما با شما تماس خواهند گرفت.

این محتوا را به اشتراک بگذارید

عضویت در خبرنامه